Zemědělské družstvo Březí

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě družstvo obhospodařuje 963 ha zemědělské půdy, z toho 645 ha orné půdy.

Luk a pastvin má 317 ha.

 Zaměřujeme se na pěstování pšenice, ječmene, ovsa , řepky a kukuřice na siláž. 

Louky a pastviny využíváme k produkci travní senáže, sena a pro potřeby pasení skotu.