Zemědělské družstvo Březí

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena výhradně na chov skotu bez tržní produkce mléka umístěných na třech pastevních areálech.

 V současné době paseme kolem 200 ks skotu plemene český strakatý skot a charolaiský skot.   

Český strakatý skot

Charolaiský skot